Türkiye'de COVID-19 Pandemisinde Gebelerin Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma

16 November 2020 - Monday

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Berrak Mızrak Şahin ve Ebelik Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Esra Nur Kabakçı tarafından yürütülen “The experiences of pregnant women during the COVID-19 pandemic in Turkey: A qualitative study” başlıklı makale “Women and Birth” dergisinde yayınlandı.

Türkiye’de ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020’de tespit edilmiştir. Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının tespitinin ardından hastalığın yayılmasını önlemek için çeşitli tedbirler alınmıştır. Bu önlemler kapsamında şehirlerarası seyahat kısıtlamaları getirilmiş, enfeksiyondan kaçınmak için zorunlu olmadıkça evden çıkmama ve salgının şiddetli olduğu bazı bölgelerde sokağa çıkma yasakları ilan edilmiştir.  Bu kriz ortamı ve bilinmeyen korkusu, yerel ve ulusal nüfus arasında geniş bir izolasyon; korku, stres, kaygı ve depresyona neden olabilmektedir. Dünyada ve Türkiye’de COVID-19 enfeksiyonunun yayılımı ve yarattığı etki nedeniyle özellikle gebelerde kendileriyle birlikte fetüsün güvenliği konusunda endişe duydukları için bu eğilim daha fazla artmaktadır. Bu nedenle gebelerin ve ailelerin özellikle bu süreçte ebe ve hemşirelerin destek ve bakımına ihtiyaçları artarken, sağlık personelinin bu süreçte gebelere destek için neler yapabileceğinin belirlenmesi önemli hale gelmiştir.

Dr.Öğr.Üyesi Berrak Mızrak Şahin ve Arş. Gör. Esra Nur Kabakçı tarafından yürütülen koronavirüs pandemisi sürecinde gebelerin yaşadıkları deneyimlere ilişkin bulguların sunulduğu nitel araştırmada, Türkiye’nin farklı illerinde ikamet eden 15 gebe ile görüşülmüştür. Araştırmacılar, gebelerle telefon görüşmeleri yaparak bu süreci nasıl geçirdiklerine yönelik açık uçlu bazı sorular yöneltmiş ve yapılan tüm görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Görüşmelerin içerik analizi sonucunda ana temalar ve bu ana temalara özgü alt temalar oluşturulmuş ve alt temaları açıklayabilmek için katılımcıların bazı ifadelerine yer verilmiştir.

Araştırmanın bulguları koronavirüs pandemisinin gebeler üzerinde olumsuz duygusal etkiye sahip, kaygı, sıkıntı ve korku yaratma konusunda önemli bir potansiyel olduğunu göstermektedir. Çalışmada pandemi sürecinde gebeler üzerinde olumsuz etki yaratan durumlar; gebelerin kendi ve bebeklerinin sağlığı konusunda endişe duymaları, doğum öncesi bakım beklentilerinde bozulma, güvenilir bilgiye ulaşamama, günlük rutinlerinin bozulması ve sosyal etkileşimlerinin azalması olarak belirlenmiştir.

Dr. Öğretim Üyesi Berrak Mızrak Şahin ve Araş. Gör. Esra Nur Kabakçı çalışmalarında, gebelerin bu süreçte yaşadıkları olumsuz durumları ayrıntılı görüşmelerle belirleyerek hemşire ve ebelerin bu sürece destek için neler yapabileceği konusunda önemli bilgiler ve öneriler sunmuştur.

Makale erişim linki: https://www.womenandbirth.org/article/S1871-5192(20)30340-1/fulltext

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

28 March 2023

Diş Hekimliğinde Yapay Zekâ Uygulamaları | Doç. Dr. Elif Bilgir