1. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu Üniversitemizde Başladı

13 Oktober 2017 - Freitag

Üniversitemiz Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM)’nin düzenlediği “Çalışma Hayatında Kadın” temalı “1. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu”, Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.

 

 

İki gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan ESKAM Müdürü ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hülyam Kurt, ülkeler ekonomileri, siyasetleri, sosyal hayatları ve demokrasileri ile gelişirken bu gelişim sürecine kadınların desteğinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Kadının ilerlemesinin sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Hülyam Kurt, bu konunun adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin de tek yolu olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Hülyam Kurt demokratik ve ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, istihdam ile etkinliklerinin artırılması; eğitim, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanıyor olabilmelerinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Bu anlamda kadınların karşı karşıya kaldığı sorunlara kendilerinin de ESKAM olarak çok yönlü bir bakış açısıyla çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Hülyam Kurt, sempozyum başlığının ‘Çalışma Hayatında Kadın’ olarak seçilmesinin de bu bakış açısının bir ürünü olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Hülyam Kurt konuşmasını sempozyumun düzenlenmesine emeği geçenler, bilimsel programa katkıda bulunanlar, sponsorlar ve katılımcılara teşekkür ederek tamamladı.

 

 

Sempozyum ana sponsoru Magnesit A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Bulur, şirket olarak kadın istihdamına çok önem verdiklerini ve alt işverenlerle birlikte kadın çalışanlarının sayısının 300’ü geçtiğini ifade etti. Böyle bir sempozyuma destek olmanın kendisini gururlandırdığını dile getiren Ekrem Bulur, sempozyumun Üniversitemize, Eskişehir’e ve ülkemize hayırlı olmasını dilerken, şirket olarak bundan sonraki bilimsel etkinliklere de üniversite-sanayi işbirliği açısından desteklerinin devam edeceğini söyledi.   

 

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, kadınların insanca ve eşit bir yaşama ancak modernleşme süreciyle sahip olduğunu, modern devletin Müslüman kadına daha önce hiç sahip olmadığı haklar vererek onları gerçek birer vatandaş yaptığını söyledi. Doç. Dr. Necibe Nesibova, bununla birlikte günümüzde başta Arap ülkeleri olmak üzere Müslüman dünyasında kadınların Batı’daki hemcinslerine göre çok daha kötü şartlarda yaşadığını kaydetti. Kadınların daha eşit şartlarda yaşamaması, cinsiyetçi zihniyetin hakim olması, kız çocuklarının okutulmaması ve erken yaşta evlendirilmesi gibi sorunların halen devam ettiğini ifade eden Doç. Dr. Nesibova, böyle sempozyumların ülkelerimizde ve dünyada kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı sorunların en aza indirilmesi ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Sempozyumun düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür eden Doç. Dr. Necibe Nesibova, başarılı bir sempozyum geçirilmesini diledi.

 

 

Üniversitemiz Rektörü ve Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Hasan Gönen, milletlerin uygarlığının toplumda kadına verilen değerle ölçülebileceğinin tartışılmaz bir gerçek olduğunu belirterek, bu olguyu yeterince anlayamamış toplumların gelişemediğini ve ilerleyemediğini söyledi. Kadının aile ve toplum arasında bir köprü görevi gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Hasan Gönen, kadının sosyal sistemin ilerleyişine katkısının son derece büyük olduğunu ve bu nedenle sadece çocuğun topluma hazırlanmasında değil, ailede sağlıklı bir iletişim ortamının kurulmasında da son derece etkili olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Hasan Gönen bizim toplumumuzda kadının analık vasfından dolayı önemli ve saygıdeğer bir konumda olduğunu, ancak bunun dışında her zaman ikinci planda kaldığını ifade etti. Özellikle eğitim ve çalışma hayatında yaşanan eşitsizliğin kadınların toplumsal hayata katılmalarını zorlaştırdığını ve üretimde aktif olarak yer alamamalarına sebep olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, her sorunun çözümünde olduğu gibi kadınların iş hayatında karşılaştıkları sorunların çözümünde de eğitimin en önemli rolü oynadığını ifade etti. Eğitimin bir ülkenin toplumsal ve siyasal gelişimine katkıda bulunduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, ülkemizde kadınların okuryazarlık oranının artırılması, her kadının ekonomik olarak özgürlüğünün sağlanması, kadınların sosyal ve siyasi alanda da aktif hayatın içine çekilmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesinin Türk kadınını layık olduğu yere taşıyacağını söyledi. Kendilerinin de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak toplumu bilinçlendirmek, ekonomik ve sosyal kalkınmada hayati rol oynayan kadınlarımızın sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm üretmek amacıyla kurdukları ESKAM ve onun çalışmalarına her zaman ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, böyle bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını da dile getirerek sempozyuma katkıda bulunan herkese teşekkür etti ve sempozyumun hayırlara vesile olmasını diledi.

 

Açılış oturumu, çağrılı konuşmacı Prof. Dr. Rena Mirzezadeh’in “Azerbaycan’da Cinsiyet Politikası ve Kadın Hakları: Tarih, Mevzuat ve Modernlik” konulu sunumuyla sona erdi. Sempozyum süresince salonlardaki bilimsel oturumların yanı sıra, fuaye alanında açılan “50 Öncü Türk Kadını” başlıklı fotoğraf sergisi, uygulamalı ebru sanatı sergisi, çeşitli el sanatları sergileri ve poster bildiri sunumları da devam edecek.

 

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

19 Januar 2022

Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm | Prof. Dr. Ahmet Yazıcı