Kadın Sağlığı Danışma Merkezi Hizmete Girdi

25 Mai 2017 - Donnerstag

Avrupa Birliği İnsani Yardım Fonu’nun finansal desteği ve Sağlık Bakanlığı’nın katkısı ile Üniversitemiz ve Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığında kurulan, Eskişehir’de yaşayan mülteci, tarım işçisi ve yerelde ihtiyaç sahibi kadınların ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanmasına yönelik Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, Çamlık-2 Yerleşkesi’nde düzenlenen ve Eskişehir Vali Yardımcısı Cafer Yıldız, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa ve Avrupa Komisyonu İnsani Yardım Ofisi (ECHO) Türkiye Başkanı Jane Lewis’in de katıldığı açılış töreniyle hizmete girdi.

 

Üniversitemiz Rektör Danışmanı Doç. Dr. Figen Çalışkan, ESOGÜ logosunda Türk tarihindeki önemi nedeniyle çınar ağacı yaprağı bulunduğunu, çınar ağacı efsanesinin de Üniversitemize adını veren Osman Gazi’ye dayandığını ve Anadolu’ya kök salıp 600 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti’nin başlangıcını müjdelediğini söyledi. Doç. Dr. Figen Çalışkan “Ne mutlu ki bugün bize, kız kardeşlerimizle bu çınar yaprağının gölgesinde buluşuyor ve ihtiyaç duydukları sağlık, eğitim hizmetlerini ücretsiz olarak sağlıyoruz” dedi. Projenin Suriyeli ve Iraklı mülteci, mevsimlik tarım işçisi ve yerelde ihtiyaç sahibi kadınlar ve kız çocuklarına güvenli alanlar oluşturmayı hedeflediğini belirten Doç. Dr. Figen Çalışkan, projenin aynı zamanda üreme sağlığı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele hizmetlerine erişimi güçlendirme ve sağlık danışmanlığı hizmetleri sunmayı amaçladığını ifade etti.     

 

 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, üniversitelerin misyonunun bilimsel çalışmalar yürütme ve kaliteli öğrenci yetiştirmenin yanında bulunduğu bölgenin eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak ve bölge halkının hayati sorunlarına çözüm aramak olduğunu belirterek, Üniversitemizin bu misyonu binlerce akademik ve idari personeliyle 47 yıldır sürdürmeye çalıştığını söyledi. Ülkemizin ve Üniversitemizin misyonuna yakışır bir büyük projeyi hayata geçirerek Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’ni hizmete açtıklarını dile getiren Prof. Dr. Hasan Gönen, merkezin savaş ve doğal afet gibi olağanüstü durumlarda savunmasız kalan ve özel ihtiyaçları çoğu zaman göz ardı edilen kadın ve kız çocuklarının korunmaları ve güçlendirilmelerinin sağlanması için açıldığını kaydetti. Tarihi boyunca Türk milletinin nerede zor duruma düşmüş birileri varsa onlara elini uzattığını ve yüreğini açtığını ifade eden Prof. Dr. Hasan Gönen, bu nedenle de içeride ve dışarıda düşmanlarımızın bitmediğini söyledi. Prof. Dr. Hasan Gönen düşmanlarımız ve içimizdeki hainlerin; halkımızın vatan, bayrak sevgisi ve devletine bağlılığının genlerine işlediğini ve bunun silinmesinin mümkün olmadığını bilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Prof. Dr. Hasan Gönen Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nin açılışına katkıda bulunan ve emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.           

 

UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa, UNFPA’nın 2011’den bu yana mültecilerin insani ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalıştığını belirtti. Kadın ve kız çocuklarının mülteci nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturduğunu dile getiren Karl Kulessa, bunların da yüzde 25’ini kriz dönemlerinde daha da ihmal edilen ve acil durumlarda daha savunmasız olan hamile kadınların oluşturduğunu ifade etti. Karl Kulessa kadın ve kız çocuklarının güvenlik, itibar ve sağlıklarının korunmasını ailelerin ve toplumların refahı için öncelik olarak gördüklerini kaydetti. Her bireyin şiddet ve ayrımcılıktan uzak olabilme hakkına sahip olduğunu ifade eden Karl Kulessa, bunun gerçekleşmesinin hükümetler, uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere hepimizin küresel olarak özveride bulunmasını gerektirdiğini belirtirken, Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nin söz konusu özverinin en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydetti.   

 

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım Ofisi (ECHO) Türkiye Başkanı Jane Lewis, kurumu adına böyle bir törende bulunmanın yanı sıra, tarihi ve kültürel mirasıyla tanınan Eskişehir’de bulunmaktan dolayı da ayrıca onur duyduğunu söyledi. Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nin güçlerimizi birleştirdiğimizde neler başarabileceğimizin somut bir göstergesi olduğunu belirten Jane Lewis, merkezin cinsiyete dayalı şiddet, psikososyal destek ve üreme sağlığı desteği verilmesi konularında çok büyük bir önem arz ettiğini ifade etti. Hala yapılacak çok iş olduğunu da dile getiren Jane Lewis, amaçlarının ülke çapında 1 milyon mülteciye insani yardım desteği sağlamak olduğunu söyledi. Eskişehir halkına gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Jane Lewis, dünyanın ihtiyaç sahiplerine evlerini ve kalplerini açma konusunda Türk halkından öğreneceği çok şey olduğunu ifade etti.       

 

Eskişehir Vali Yardımcısı Cafer Yıldız, insanlığın varoluşundan beri kadınların değişik şekillerde ayrımcılığa maruz kaldığını yani temel hak ve özgürlüklerden yeteri kadar yararlanamadığını söyledi. Cafer Yıldız söz konusu ayrımcılığın ekonomik, kültürel ve sosyal alanda olduğu kadar sağlık hizmetlerinden faydalanma konusunda da gerçekleştiğini ifade etti. Bu durumun gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hala devam ettiğini belirten Cafer Yıldız, yapılması gerekenin kadınların temel hak ve özgürlüklerden tam ve eşit biçimde yararlanmalarının sağlanması olduğunu kaydetti. Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra kadınlara tanınan hak ve özgürlükler konusunda çok önemli adımlar atıldığını ve belli mesafelerin kat edildiğini belirten Cafer Yıldız, bununla birlikte halen arzu edilen yerde olmadığımızı söyledi. Toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılmasına öncülük etme görevi olan sivil toplum ve üniversiteler başta olmak üzere hepimize büyük görevlerin düştüğünü belirten Cafer Yıldız, Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nin bu işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getirerek, merkezin hayırlı olmasını diledi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

 

Konuşmaların ardından Kadın Sağlığı Danışma Merkezi çocuklarının gösterisi gerçekleşti. Ardından çocuklar açılışa katılan protokol üyelerine günün anısına teşekkür ifadesi olarak kendi hazırladıkları resimleri hediye etti. Sonrasında merkezin açılışı yapıldı ve protokol topluca merkezi gezdi.       

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

4 Januar 2022

Sağlık Ekonomisi Nedir? | Doç. Dr. M. Fatih Önsüz