TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Projelerimiz

Datum der Erstellung: 6 März 2023 - Montag

Aşağıdaki projeler TÜBİTAK Ulusal Destek Programları kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. 

 • Proje Türü: TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı
 • Proje Adı: Mikroakışkan Çip İçerisinde Nanolif: Bakteri Duvarının Giderilmesinde Mikro-Filtrasyon Platformunun Geliştirilmesi
 • Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Hamed Ghorbanpoor | Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 
 • Proje Danışmanları: Prof. Dr. Suat Pat | Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Doç. Dr. Ayla Eker Sarıboyacı | Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ESTEM Müdürü, Prof. Dr. Cihan Darcan | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 • Proje Türü: TÜBİTAK 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Programı
 • Proje Adı: Farklı Hücre Besiyeri Ortamlarında Bulunan pH Değerlerinin Sürekli Bir Şekilde ve Yüksek Hassasiyette Ölçümü İçin Optik Temelli pH Sensörünün Geliştirilmesi
 • Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hüseyin Avcı | Mühendislik Mimarlık Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 • Proje Türü: TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
 • Proje Adı: Plateletten Zengin Plazma, Limbal-Kaynaklı Stromal Mezenkimal Kök Hücre ve Pro-Rejeneratif Özellikli Eksozom ile Enkapsüle Edilmiş Terapötik Biyomalzeme Uygulamasının Oküler Yüzey Kimyasal ve Termal Yanıklı Hayvan Modellerinde Klinik Etkinliğinin Araştırılması
 • Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Eray Atalay | Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 

 • Proje Türü: Tübitak 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
 • Proje Adı: Doğu Akdeniz Bölgesinde Dikenli İncir (Opuntia Ficus-Indica L.) Islahı - Seleksiyon Iı. Aşama
 • Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Cenap Yılmaz | Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü    

 

 • Proje Türü: TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
 • Proje Adı: Kentsel Ve Kültürel Belleğin Sürdürülebilirliği Kapsamında Sanal Gerçeklik Teknolojileri İle Anımsama Kutusu Deneyimi Tasarımı Model Önerisi (Urbanmemorybox)
 • Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayşen Çelen Öztürk | Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü  

 

 • Proje Türü: TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
 • Proje Adı: Biyomedikal Endüstrisinde Kullanılan Ti-6al-7nb Alaşımının Ultrasonik Titreşim Destekli Nano Grafen Katkılı Nanoakışkan Kullanılan Mmy Yöntemi ile Sürdürülebilir Talaşlı İmalatının Araştırılması, Modellenmesi ve Optimizasyonu
 • Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Alper Uysal | Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • Proje Araştırmacısı: Doç. Dr. Mehmet Alper Sofuoğlu | Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

 

 
 

 

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

9 Mai 2023

Yeni Nesil Mikroçip Organlar | Doç. Dr. Hüseyin Avcı