Bakım Onarım İstek Formu (Ahşap - Metal)

Datum der Erstellung: 31 Dezember 2014 - Mittwoch

İSTEK FORMLARININ DOLDURULMASINDA UYULACAK HUSUSLAR

Bu form sadece Bakım ve onarım istekleri için doldurularak ilgili bölümler doldurulduktan sonra Basımevi ve Üretim Atölyeleri Müdürlüğüne gönderilecektir.

SORUMLU KISMINI İMZALAYACAK YETKİLİLER;

Fakülte, Yüksekokullar, Enstitüler, Merkezler, Bölümler ve Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Hastanesi Başhekimliğinde; istek sahibi birimlerin sorumlu birim amirleri veya vekilleri,

Rektörlük ve Bağlı Birimlerinde, Özel Kalem  ve Genel Sekreterlikte Genel Sekreter Yardımcısı veya Şef veya vekilleri, Başkanlıklarda Şube Müdürlükleri, Hukuk Müşavirliği ile İç Denetim Biriminden herhangi bir yetkili,  

ONAY KISMINI İMZALAYACAK YETKİLİLER;

Fakültelerde; Dekanlar , Dekan Yardımcıları, Dekan Vekilleri, Yüksekokullarda;  Müdürler,Müdür Yardımcıları, Müdür Vekilleri, Enstitülerde; Enstitü Müdürleri, Müdür Yardımcıları,Müdür Vekilleri, Merkezlerde; Merkez Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Müdür Vekilleri,Bölümlerde;Bölüm Başkanları, Başkan Yardımcıları veya vekilleri, Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Hastanesinde; Başhekim, Başhekim Yardımcıları,veya Başmüdür veya vekilleri,

Rektörlük ve Bağlı Birimlerinde;

Rektörlük Makamı,  özel kalem ile Genel Sekreterlik Genel Sekreter veya Vekili, İç Denetim Koordinasyon Birim Başkanı, I.Hukuk Müşaviri veya vekilleri ile Daire Başkanları veya vekilleri tarafından eksiksiz olarak tanzim ve imzalanmasından sonra, İlgili Rektör Yardımcısının onayını almak üzere Basımevinin bağlı bulunduğu, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilir.  Daire Başkanı tarafından uygun görüş alınmak üzere ilgili Rektör yardımcısının onayına sunulur. Rektör Yardımcısının izin, geçici görevli olması durumunda yetkili diğer rektör yardımcısı belgeyi onaylar. Onaylanan istek formu, İşleme alınmak üzere Basımevi ve Üretim Atölyeleri Müdürlüğüne gönderilir.


Bibliyofil play

Bibliyofil

27 Februar 2021

Bir Modernite Tragedyası: Faust | Dr. Öğr. Ü. Müge Selçuk

  • Meşelik Kampüsü
  • Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No: 4
  • 26040, Odunpazarı - ESKİŞEHİR
  • Tel: 0(222)239 37 50 - Fax: 0(222)229 14 18
  • Web: http://www.ogu.edu.tr
  • E-mail: ogrisl@ogu.edu.tr
  • ESOGÜ KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresleri
  • eskosmangaziuni@hs03.kep.tr
  • esoguhastane@hs03.kep.tr (Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)
  • esogudishastane@hs03.kep.tr (Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi)