Environment Commission

Çevre Komisyonu; israfın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması, oluşan atığın azaltılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Üniversitemiz kampüslerinin mevcut durumu (yerleştirilen toplama ekipmanları, verilen eğitimler, toplanan atık türleri ve miktarları vb.), Sıfır Atık ekonomisi, Sıfır Atık Projesi'nin sosyolojik boyutu, sanatsal ve kültürel aktiviteler çerçevesinde irdelenmesi, uzaktan eğitim imkânlarıyla desteklenmesi, kampüs ölçeğinde başlayarak İlimiz geneline yaygınlaşabilecek uygulamaların belirlenmesi, alternatif atık toplama/geri dönüştürme yaklaşımları, tüm çalışma/yaratım süreçleri üzerinde dijital dönüşümün katkısı, israfın önlenmesi ve yüksek düzeyli seferberlik çalışması gibi örnek başlıklar altında geliştirilebilecek kısa ve uzun vadeli hedefler ve proje/fikir taslaklarını belirlemek amacıyla kurulmuş olup ilgili birimlerden 4 Mart 2020 tarihinde Rektör tarafından görevlendirilmiş akademik ve idari personellerden oluşmaktadır.

Çevre Komisyonu Üyeleri:

Başkan: Prof.Dr. Hakan DEMİRAL

 • Prof. Dr. Haydar ARAS
 • Prof. Dr. Ferhan ESEN
 • Prof. Dr. Özgür EMİROĞLU
 • Doç. Dr. Esengül KÖSE
 • Dr. Öğr. Üyesi Şahin COŞKUN
 • Harun YOLDAŞ
 • Süleyman MANTAR
 • Necmettin BAŞKUT
 • Ekrem BUDAK
 • Timuçin DOĞAN
 • Hülya SENYÜCEL
 • Fatma ÖVENLER

İletişim:

e-posta adresi: bilgi@ogu.du.tr

Telefon: 0 222 239 37 50 / 5050

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

30 Mai 2023

Yakıt Pilleri | Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak