Sağlıkta Şiddet Üniversitemizdeki Panelde Masaya Yatırıldı

7 Kasım 2018 - Çarşamba

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlediği “Sağlıkta Şiddet” konulu panel, Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

 

Panelin açılışında konuşan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, böyle bir toplantının düzenlenmesinden dolayı üzüntü duyduğunu ancak “sağlıkta şiddet” diye bir sorun varsa bu toplantıların düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Doktor, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter, personel ve hasta bakıcıların yanı sıra hasta ve hasta yakınlarının yani herkesin aynı gemide olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, “Gemi karışırsa, rotadan çıkar” diyerek, sağlık çalışanları olarak huzur içinde sadece hastalarının sağlığını kaygı ederek çalışmak isteyen bir takım olduklarını söyledi.

 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, toplumumuzun en güncel sorunlarından birisi olan sağlık mesleğinde çalışanlara yönelik şiddeti tespit etmek ve buna ilişkin çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla bu paneli düzenlediklerini söyledi. Şiddetin son yıllarda birçok alanda olduğu gibi sağlık kurumları ve hastanelerde de toplum huzurunu tehdit eden önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kemal Şenocak, bu durumun hastanelerde hizmet veren hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin yanı sıra hasta ve hasta yakınları için de ciddi bir sorun oluşturduğunu kaydetti. Şiddetin normal bir eylem gibi meşruluk kazanmasını önlemek için soruna bir an önce eğilmek ve çözüm için adımlar atmak gerektiğini belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, herhangi bir sağlık personeline hakaret ya da saldırı o personelin ilgilenmek zorunda olduğu diğer hastalara da olumsuz yönde etki oluşturduğundan, olaya kamusal bir sorun olarak bakılmasının gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Kemak Şenocak basının da bu konuda titiz ve sorumlu davranmasının gereğine işaret etti. Panelde sadece somut durum tespiti yapmakla yetinilmeyeceğini, şiddetin önlenmesi için risk faktörlerinin önlenmesine yönelik çeşitli çözüm önerileri üzerinde de durulacağını ifade eden Prof. Dr. Kemal Şenocak, toplantının tüm sağlık personeli ve kamu çalışanları açısından yararlı geçmesini diledi.

 

 

Açılışın ardından yürütücülüğünü Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş’ın yaptığı birinci oturuma geçildi. Birinci oturumda Üniversitemiz Rektör Danışmanı ve Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevilhan Artan “Sağlıkta Şiddetin Yaygınlığı ve Risk Faktörleri”, Anadolu Üniversitesi (A.Ü.) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Güllüpınar “Toplumsal Bir Olgu Olarak Şiddet”, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülcan Güleç “Şiddetin Psikolojik Kökenleri” ve A.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Gökalp “Şiddet ve Medya” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Panelin ikinci oturumunun yürütücülüğünü Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak yaptı. İkinci oturumda Konya Medova Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nden Prof. Dr. Erdal Kalkan “Sağlıkçı Gözüyle Şiddet”, Almanya Max-Planck-Institut für auslandisches und internationales Strafrecht’ten Dr. Mehmet Arslan, LLM “Sağlıkta Şiddetin Avrupa Hukukundaki Yeri ve Uygulamaları” ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör “Sağlıkta Şiddetin Türk Hukukundaki Yeri ve Uygulamaları” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Panel basın bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.       

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
  • ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR
  • Tel: 0(222)239 37 50 - Fax: 0(222)229 14 18
  • Web: http://www.ogu.edu.tr
  • E-mail: ogrisl@ogu.edu.tr
  • ESOGÜ KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresleri
  • eskosmangaziuni@hs03.kep.tr
  • esoguhastane@hs03.kep.tr (Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)
  • esogudishastane@hs03.kep.tr (Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi)