Üniversitemiz URAP Üniversite Sıralamalarında Yükselmeye Devam Ediyor

1 Ekim 2018 - Pazartesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde bulunan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı'nın üniversitelerin akademik performanslarına göre her yıl oluşturduğu "Türkiye Genel Sıralaması"nda geçtiğimiz yıl 24. sırada yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) "2018-2019 Türkiye Genel Sıralaması"nda 157 üniversite arasında 21. sıraya yükseldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, yine aynı kurum tarafından hazırlanan ve yalnızca Devlet üniversitelerinin değerlendirildiği "Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması"nda 20. sıradan 17. sıraya yükselirken, geçtiğimiz yıl 16. sırada yer aldığı "Tıp Fakültesi Olan Üniversiteler Genel Sıralaması"nda ise üç sıra birden yükselerek bu yıl 13. sıraya çıktı.

Yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek amacıyla kurulan URAP Araştırma Laboratuvarı'nın yaptığı Türkiye sıralamasında 2017 yılı makale sayıları, 2013-2017 yılları arasında yapılan toplam bilimsel doküman sayısı, 2013-2017 yılları arasında yayınlanan makalelere yapılan atıf sayısı, doktora mezun öğrenci sayısı gibi veriler değerlendirme ölçütü olarak kullanıldı.

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

30 Mayıs 2023

Yakıt Pilleri | Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak