Haberler

Ana Sayfa / Haberler

haber

10 Ocak 2018 - Çarşamba

Markademi Buluşmaları 2018 Üniversitemizde Gerçekleşti

Kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler ve öğrencilerin katılımlarıyla, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun uygulanmasının birinci yılında kanunun getirdiği düzenlemelerin Türk Patent Kurumu sınai mülkiyet uzmanları tarafından değerlendirildiği “Markademi Buluşmaları 2018” Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlikte ayrıca Eskişehir'in önemli markalarının temsilcileri deneyim paylaşımında bulundu.

 

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Eskişehir Şube Başkanı Av. Dr. Barış Günaydın; bilişimin, teknolojinin, yaratıcılığın, girişimciliğin ve marka olmanın önemine dikkat çekerken, geleneksel usul ve yöntemler ile yürüttüğümüz meslek ve işlerimize teknolojik bakış açısını katmak zorunda olduğumuzu söyledi. Değişimin mi bizi yöneteceğini yoksa bizim mi değişimi yöneteceğimizi kendimize sormamız gerektiğini belirten Av. Dr. Barış Günaydın, tam bu noktada girişimcilik, yeni fikirler ve markalar yaratıp öncü olmak zorunda olduğumuzu kaydetti. Av. Dr. Barış Günaydın böyle bir ortamın sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet kavramlarının önemini bir kez daha artırdığını dile getirdi. Teknolojiye hakim; marka, tasarım ve buluşları ile değer üretebilen, küresel rekabette başarılı ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye için bütün taraflara ve özellikle de Eskişehir sanayi ve ticaret paydaşlarına önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Av. Dr. Barış Günaydın, etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.      

 

 

Marka ve Patent Uzmanları Derneği (MAPADER) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Karslı, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği değişikliklere kısaca değinerek konuşmasına başladı. Şirketlerin artık maddi varlıkların yanında özellikle marka ve patent gibi inovasyon ve katma değer yaratacak bazı farkları yaratmak koşuluyla sektörlerinde ayakta kalmalarının mümkün olabileceğini ifade eden Oğuzhan Karslı, artık firmaların marka değerleriyle ya da ortaya koydukları patentlerin değeriyle ifade edilir konumda olduklarını söyledi. Oğuzhan Karslı organizasyona emeği geçenlere teşekkür ederken, MAPADER olarak böyle etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.       

 

Üniversitemiz Rektör Vekili ve ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çabuk, geldiğimiz noktada artık üniversite-sanayi işbirliğini kamu-üniversite-sanayi işbirliği olarak devam ettirmeye çalıştıklarını belirtirken; bilgi, teknoloji, ürün yelpazesinin sürdürülebilirliği konusundaki en temel gereksinimin markalaşma ve bu süreci doğru yönetebilecek yasal düzenlemeler olduğunu ifade etti. Kamu da olsa özel sektör de olsa kurumsal yapılarda markalaşma ve buna verilen önemin en güzel ifadelerinden birinin kendi yarattığı markaların hukuki süreçlerini takip etmek olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Çabuk, kurumsal yapıları oluşturur ve takip ederken markalaşmaya önem vermek zorunda olduğumuzu kaydetti. ETTOM’da akademiden ekonomiye giden süreci tanımlamaya çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Çabuk, bilgiyi değere dönüştürebilme ve bunu ticarileştirebilmenin Teknoloji Transfer Ofislerinin arayüz olma görevinin üzerinde bir konu olmasına rağmen 07 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan Teknoloji Transfer Ofisleri Yönetmeliği’ne de dayanarak bu sürecin içinde yeni bir rol edindiklerini dile getirdi ve ETTOM çalışanlarına verdikleri emekler için teşekkür etti. Prof. Dr. Ahmet Çabuk, Eskişehir’in marka değerinin Eskişehir’in adını taşıyan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde tartışılmasının bu marka değerini daha da yükselteceğini düşündükleri için, Eskişehir ekosistemi içerisindeki sanayiciler ve sektör temsilcileri ile işbirliği içinde böyle bir etkinlik planladıklarını ifade etti. Prof. Dr. Ahmet Çabuk sözlerini işbirliği için kapılarının her zaman açık olduğunu ve Markademi etkinliğinde olduğu gibi yeni etkinliklerde de birlikte çalışmaktan keyif alacaklarını belirterek tamamladı.            

 

 

Açılış konuşmalarının ardından “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 1. Yılında Değerlendirilmesi - Sınai Mülkiyet Kanunu Neler Getirdi?” başlıklı oturuma geçildi.    


İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr