Deprem Tatbikatı Sırasında Öğrenci Davranışları ve Acil Durum Afet Planına Uyum

16 Şubat 2024 - Cuma

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Pınar Duru ve Prof. Dr. Özlem Örsal’ın yazarları arasında bulunduğu “Behaviors of a group of university students during an earthquake drill and their compliance with the emergency disaster plan: An action research” başlıklı makale International Journal of Disaster Risk Reduction dergisinde yayınlandı.

Doç. Dr. Pınar Duru liderliğindeki ekip yürüttükleri çalışmada, bir grup üniversite öğrencisinin olası bir deprem anındaki güçlü ve zayıf yönlerinin, tahliye ve toplanma alanlarına yönelim davranışlarının ve acil durum afet planına uyumlarının keşfedilmesi ve geliştirilmesini amaçladı. Araştırmanın verileri, kurulan kameralar ile yapılan gözlemler ve öğrenciler ile gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri ile toplandı. Gözlemler, araştırmacılar tarafından 10 maddeden oluşan “Deprem Tatbikatı Sırasında Gözlenmesi Beklenen Davranışlar Listesi” ile değerlendirildi. Çalışmanın sonuçları, üniversite öğrencilerinin okullarının tahliye çıkışları ve tahliye alanları hakkında farkındalıkları ile acil durum eylem planına uyumlarının düşük olduğunu ortaya koydu. Üniversite öğrencileri, sismik bir aktivite sırasında kendilerini korumayı desteklemeyen çeşitli davranışsal tepkiler sergiledi. İlk tatbikatta beklenen davranışların sadece ortalama 3.25'i gerçekleştirilirken, ikinci tatbikatta bu sayı ortalama 5.18'e yükseldi. Tatbikat tekrarının, acil durum eylem planına uyumu artırmada etkili olduğu belirlendi. Araştırma sonuçlarına göre, ikinci tatbikatın ardından yapılan gözlemler ve odak grup görüşmeleri, ilk tatbikatta belirlenen yapısal sorunlar dışındaki problemlerin giderildiğini ve öğrencilerin acil durum afet planına uyumlarının arttığını gösterdi.

Bu çalışma ile araştırmacılar Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği Özel Ödülü’nü almıştır.

Makale bağlantısı: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103768

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

5 Nisan 2024

Ramazan Bayramı'nın Önemi | İlahiyat Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Arı