Yeşil Fenomen Pazarlama: Kavramsallaştırma, Ölçek Geliştirme ve Doğrulama: Turizm Ürünlerinde Bir Uygulama

9 Kasım 2023 - Perşembe

Üniversitemiz Turizm Fakültesi Turizm işletmeciliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İlker Kılıç ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mert Gürlek tarafından hazırlanan “Green influencer marketing: conceptualization, scale development, and validation: an application to tourism products” başlıklı makale Journal of Sustainable Tourism dergisinde yayımlanmıştır.

Bu araştırmada yeşil fenomen pazarlama kavramsallaştırılmış, ölçeği geliştirilmiş ve ölçek bir araştırma modeli kapsamında test edilmiştir. Araştırmada keşfedici karma yöntem tasarımı kullanılmıştır. Bu kapsamda dört farklı araştırma yapılmıştır. İlk aşamada yeşil fenomen pazarlamayı kavramsallaştırmak, boyutlarını ortaya çıkarmak ve ölçümü için temel oluşturmak için nitel bir araştırma yapılmıştır. Diğer aşamalarda ise ölçeği saflaştırılmak, faktör yapısını doğrulamak ve nomolojik geçerliliğini sağlamak için üç nicel araştırma yapılmıştır. Bu araştırma alanyazına birkaç katkı sağlamaktadır. İlki, yeşil fenomen pazarlama uygulayıcılar arasında popüler bir kullanıma sahip olmasına rağmen, henüz sağlam bir şekilde kavramsallaştırılmamıştır. Bu araştırma nitel bulgulardan hareketle yeşil fenomen pazarlamayı kavramsallaştırarak alanyazına katkı sağlamaktadır. İkincisi yeşil fenomen pazarlamanın ölçümü hakkında alanyazında bir ölçek geliştirilmemiştir. Bu araştırma yeşil fenomen pazarlama ölçeğini geliştirerek alanyazına katkı sağlamaktadır. Üçüncüsü bu araştırma geliştirilen ölçeği bir araştırma modeli kapsamında test ederek yeşil fenomen pazarlamanın sonuçları hakkında kanıtlar sunmaktadır. Bu yeşil fenomen pazarlamanın müşterileri nasıl etkilediğine dair bir anlayış sunmaktadır.  Son olarak, konaklama ve turizm örgütleri için yeni bir pazarlama stratejisi olan yeşil fenomen pazarlamayı derinlemesine ele almanın sadece alanyazına değil aynı zamanda uygulayıcılara da katkı sağlaması beklenmektedir.

Makale bağlantısı: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2023.2273755

 

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

10 Mayıs 2024

Yapay Zeka ve Geleceği | Doç. Dr. Eyüp Çinar