ESOGÜ, Uluslararası Sıralamalarda Yükselmeye Devam Ediyor

19 Mayıs 2022 - Perşembe

SCImago Institutions Rankings (SIR) Yayın Değerlendirme Platformunun yaptığı 2022 yılı değerlendirmelerinde 4364’ü yükseköğretim kurumu olmak üzere toplam 8084 kurumun incelemeye alındığı sıralamada kurumların araştırma, inovasyon ve toplumsal etki göstergeleri değerlendirilerek bulundukları çeyrekler belirlendi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bu değerlendirmeler neticesinde Best Quartile – Q1 diliminde yer aldı.

Rapora göre ESOGÜ, Türk üniversiteleri arasında Biyomedikal Mühendisliği alanında 1’inci, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında 4’üncü, Tarım ve Biyoloji Bilimleri alanında 5’inci, Çevre Bilimleri alanında 5’inci, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Görüntüleme alanında 9’uncu ve Sosyal Bilimler alanında 10’uncu sırada yer alarak toplam 6 alanda ilk onda bulunmaktadır.

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

7 Mart 2023

Depremin Psikolojik Etkileri |     Dr. Öğretim Üyesi Kerim Selvi