Açık Deniz Rüzgâr Gücü Santrallerinin Yenilikçi Kullanım Senaryoları İçin Finansal Analizler

24 Mart 2022 - Perşembe

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hakan Acaroğlu’nun, Castilla-La Mancha Üniversitesi’den Prof. Dr. Fausto Pedro García Márquez ile birlikte yazdığı “High voltage direct current systems through submarine cables for offshore wind farms: A life-cycle cost analysis with voltage source converters for bulk power transmission” başlıklı makale Energy dergisinde yayımlandı.

Dünyada şu an yaşanmakta olan ve yakın gelecekte yaşanacağı öngörülen etkileri itibari ile ülkelerdeki elektrik enerjisi üretiminin karbon temelli kaynaklardan hızla çevre dostu yenilenebilir enerji üretim sistemlerine doğru kaydırılması gerektiği güncel bilimsel çalışmalarla ortaya konulmaktadır. Elektrik üretim sektöründeki bu çalışmalara öncelikle insani sorumluluk adına ivme kazandırmak gerektiği ortada olsa ve ulusal ve uluslararası kanuni düzenlemeler ile sektör yatırımları bu yönde yönlendirilmeye çalışılsa da düzenleyicilerin gözetmeleri gereken farklı dengeler de göz önüne alındığında, sektörde oluşturacakları etkinin uzun dönemde sınırlı olacağı ortadadır. Bu nedenle serbest piyasa koşullarında maliyet efektif yenilenebilir enerji üretim sistemlerinin hayata geçirilebilir olmasının oluşturacağı etki her türlü düzenlemenin ötesinde olacaktır. Bu çalışmanın temel motivasyonu budur.

Bu çalışmada özetle, rüzgâr gücü potansiyeli elektrik enerjisi üretimini mümkün kılan bölgelerde açık deniz rüzgâr çiftliklerinden elde edilen büyük miktardaki rüzgâr gücünün elektrik enerjisi olarak enerji talebi yoğun olan bölgelere verimli ve çevreye zarar vermeden iletilmesinin, maliyet zaman döngüsünün analizi sunulmaktadır.

Sonuç olarak, bu çalışmada açık deniz rüzgâr santralleri için 222 km denizaltı kabloları ile yüksek gerilimli doğru akım elektrik iletim sistemi ile alternatif bir enerji projesi önerilmektedir. Bozcaada ve Gökçeada'da (Türkiye) bulunan rüzgâr santrallerinden elde edilen elektrik enerjisi İstanbul'a (Türkiye) iletilecektir. Gerilim kaynağı konvertörleri için nakit akışı hesaplamalı bir yaşam döngüsü maliyet analizi, bu projenin ekonomik kârlar ve çevresel koşullar açısından gelişmekte olan bir ülkede uygulanabilir bir çözüm potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle iletim hattının kurulumu tamamlandıktan sonra enerji arzı ve güvenliği için Türkiye'ye katkı sağlaması beklenmektedir.

Makaleye erişim için: https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.123713

 

Şekil 1: Açık deniz rüzgâr çiftliği manzarası.

Kaynak: ABB. ABB wins one of its biggest ever contracts to connect world’s largest offshore wind farm to UK grid. Switzerland: Group press release; 2019.

Şekil 2: Açık deniz rüzgar çiftliğinin özel bir tasarımı.

Kaynak: Nikitas G, Bhattacharya S, Vimalan N. 16 - Wind Energy. In: Letcher TM, editor. Future Energy (Third Edition): Elsevier; 2020. p. 331-55.

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

30 Mayıs 2023

Yakıt Pilleri | Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak