Turizm Fakültesi'nin Proje Başarısı

Yayınlanma Tarihi: 8 Temmuz 2022 - Cuma

Üniversitemiz Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı ile doktora öğrencileri Cemile Ece ve Efnan Ezenel’in birlikte hazırladıkları “Renovation Models for Rural Tourism Destinations with youth” (RERURAL) isimli proje, Erasmus+  KA210-YOU Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar türünde kabul edildi.

 

Bütçesi 60.000 Euro olan ve Üniversitemiz koordinatörlüğünde 18 ay süreyle uygulanacak projenin ortakları Türkiye’den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Polonya’dan Warminsko Mazurski W Olsztynie Üniversitesi ve Slovakya’dan Slovenska Lovenska Technicka V Bratislave Üniversitesi.

 

Söz konusu projeyle, kırsal alanlardaki kültürel miras öğelerinin restorasyonu ve turizm faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygulama sorunlarının tespit edilerek, sorunlara çözüm oluşturmak adına öğrenciler ile politika yapıcı yerel yönetimlerin bir araya getirilmesi ve ortak stratejiler geliştirilmeye çalışılması amaçlanıyor. Bu kapsamda proje sonucunda yerel yönetimler için gençlerle birlikte kırsal turizm destinasyonlarında restorasyon uygulamaları için daha uygulanabilir, daha sürdürülebilir ve daha erişilebilir modeller yaratmak amacıyla strateji oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında öğrencilerin katılabilecekleri, kırsal alanlardaki restorasyon çalışmalarını tanımlayabilecekleri ve yeni stratejiler üretebilecekleri etkinlikler, ortak ülkelerinde grup çalışmaları, strateji geliştirme için uluslararası odak grup etkinlikleri ve yaygınlaştırma faaliyetleri tasarlanacak. 

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

6 Aralık 2022

Dijital Devlet Kavramı | Dr. Öğr. Üyesi Yasin Aydoğdu