Üniversitemiz Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesinin Projesine TÜBİTAK’dan Destek

Yayınlanma Tarihi: 3 Kasım 2020 - Salı

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Karaoğlu’nun yürütücüsü olduğu “Kula Volkanizmasini Besleyen Magma Rezervuarlarının Jeofiziksel Yöntemlerle Belirlenmesi ve Nümerik Modelleme ile Püskürme Risklerinin Araştırılması” isimli proje TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında desteklenmeye değer görüldü. 716.000 TL bütçeli projede ayrıca Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden 10 yurt içi araştırıcı ve danışman ile birlikte 2 yurtdışı danışman da yer alacak.

Kula volkanizması üzerine çalışmaların yürütüleceği projede bölgedeki kabuk içinde halen aktif olduğu düşünülen sıcak magma odalarının yerlerinin üç boyutlu olarak belirlenmesi, magmanın yeraltındaki tüm hareketlerinin tespit edilmesi planlanıyor. Bu projenin hedefine ulaşması durumunda dünyada ancak 5-6 ülkedeki araştırma kurumlarının sahip olduğu bilgi, deneyim ve uygulama kabiliyetine erişileceğini kaydeden Doç. Dr. Özgür Karaoğlu projenin içeriği, Ar-Ge süreçleri ve Kula bölgesine ilişkin şu bilgileri paylaştı: 

“Kula bölgesi (Manisa, Batı Anadolu) 1 milyon yıldır volkanik faaliyet gösteren, özellikle son 10.000 yıllık insanlık süresi içindeki yıkıcı volkanik püskürümleri ile bilinen Türkiye’de ki en aktif volkanik alanlarından birisidir. Kula bölgesinin altında bu volkanları besleyen magma odalarının, sıcak ve oldukça derin Astenosfer (60-70 km derinlik) olarak adlandırılan bir bölgeden, hızlı bir şekilde ve ergime olayları neticesinde yer yüzüne volkanik patlamalar ile ulaşması dünyanın pek az bölgesinde gözlenen bir olaydır. Bu proje kapsamında, Gravite, Manyetotellürik ve Yerel Deprem Tomografisi yöntemleriyle kabuk içinde halen aktif olduğu düşünülen sıcak magma odalarının yerlerinin üç boyutlu olarak belirlenmesi, magmanın yeraltındaki tüm hareketlerinin tespit edilmesi planlanmaktadır. Bu proje kapsamında yapılması planlanan hedefler başarıldığında dünyada ancak 5-6 ülkedeki araştırma kurumlarının sahip olduğu bilgi, deneyim ve uygulama kabiliyetine erişilmiş olunacaktır. Bahsi geçen araştırma kurumları dünyadaki aktif volkanları bu yöntemler kullanarak izlemekte ve olası volkanik faaliyet öncesi önlemler alınmaktadır. Bu proje çalışması ülkemizdeki tüm aktif volkanların izlenmesi ve önlem alınması konusunda çalışma yapılması için öncü sayılabilecek bir proje çalışması niteliğinde olacaktır. 

Magma oda ve rezervuar sistemlerinin kabuk içinde belirlenmesi, gelecekte muhtemel volkanik püskürümler ve bununla ilgili volkanik afetlerin önceden önlenmesi açısından oldukça önemli bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir. Bu proje kapsamında, farklı üniversitelerde bulunan oldukça pahalı jeofizik cihazlarının operasyonel kabiliyetleri ile farklı disiplinlerdeki akademisyenlerin tecrübeleri birleştirilerek, çözülmesi oldukça meşakkatli olan bir doğa olayının anlaşılması bu projenin en önemli hedeflerden birisidir.”

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

23 Kasım 2021

Sirkadiyen Ritim ve Koronasomnia | Doç. Dr. Demet İlhan Algın 

  • Meşelik Kampüsü
  • Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No: 4
  • 26040, Odunpazarı - ESKİŞEHİR
  • Tel: 0(222)239 37 50 - Fax: 0(222)229 14 18
  • Web: http://www.ogu.edu.tr
  • E-mail: ogrisl@ogu.edu.tr
  • ESOGÜ KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresleri
  • eskosmangaziuni@hs03.kep.tr
  • esoguhastane@hs03.kep.tr (Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)
  • esogudishastane@hs03.kep.tr (Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi)