Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin Projelerine TÜBİTAK’tan Destek

Yayınlanma Tarihi: 15 Nisan 2020 - Çarşamba

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Üniversitemizden iki öğretim üyemizin projeleri TÜBİTAK “1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Anık’ın yürütücüsü olduğu ve aynı bölümden Prof. Dr. M. Celalettin Baykul, Dr. Öğr. Üyesi Şahin Coşkun ile Araş. Gör. Dr. Ersu Lökçü’nün araştırmacı olarak yer aldığı “Foto-elektrot Entegresi ve Kararlı Anot Kullanımı ile Yüksek Performanslı Hava Pili Geliştirilmesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 Projesi 606.513 TL (kurum hissesi hariç) bütçe ile desteklenmeye değer görüldü. Proje kapsamında fosil yakıtlara en yakın enerji yoğunluğuna sahip olan metal hava pilinin kararlı elektrotlar ile geliştirilmesi ve güneş enerjisi yardımıyla şarj edilebilirliğinin araştırılması planlanıyor.

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burak Derkuş’un yürütücüsü olduğu, Üniversitemiz Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Pınar Aytar Çelik'in araştırmacı olduğu, Prof. Dr. Ahmet Çabuk’un ise danışmanlık yaptığı “Bağırsak-Beyin Ekseninin 3-Boyutlu Hücre Kültürü Teknolojisi İle Modellenmesi ve Sofistike Omik Platformlarla Moleküler Mekanizmaların İncelenmesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi ise 720.000 TL bütçe ile desteklenmeye değer görüldü.

 

  • Meşelik Kampüsü
  • Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No: 4
  • 26040, Odunpazarı - ESKİŞEHİR
  • Tel: 0(222)239 37 50 - Fax: 0(222)229 14 18
  • Web: http://www.ogu.edu.tr
  • E-mail: ogrisl@ogu.edu.tr
  • ESOGÜ KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresleri
  • eskosmangaziuni@hs03.kep.tr
  • esoguhastane@hs03.kep.tr (Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)
  • esogudishastane@hs03.kep.tr (Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi)