Duyurular

Ana Sayfa / Duyurular

657 Sayılı Kanunun 4/B Sözleşmeli Personel Yedek Aday Çağrı Duyurusu

Yayınlanma Tarihi: 10 Temmuz 2018 - Salı

06.05.2018 tarihli Habertürk gazetesinde Sözleşmeli Personel (4/B) alınacağına dair ilan edilen kadrolara başvuran adaylardan, asil ve yedek listelere hak kazananların listeleri 31.05.2018 tarihinde Üniversitemiz web sitesinde yayınlanarak 19.06.2018 tarihine kadar müracaat etmeleri istenilmiş idi.

Verilen süre içerisinde müracaatı istenen adayların müracaat etmemesi nedeniyle başvurusu geçerli adaylardan yedek listelerden ismi ilan edilenler ile KPSS puan üstünlüğüne göre sıradan yeniden değerlendirilmiş ve ekli listede isimleri olanların, asil olarak çağırılmalarına Değerlendirme Komisyonunca karar verilmiştir.

Ekli Listelerde isimleri belirtilen adayların Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilecek sözleşmeli personel kadrolarına atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile en geç 24.07.2018 tarihi Salı günü mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna müracaatları gerekmektedir.

Ayrıca ekteki Güvenlik/Arşiv Araştırması Formunun bilgisayar ortamında (Form 2 nüsha düzenlenecek aynı fotoğraflar yapıştırılacaktır. Forma yazılan bilgiler kişilerin sorumluluğundadır.)  doldurarak müracaat tarihi içerisinde diğer evraklar ile teslim etmesi gerekmektedir.

Göreve başlama tarihi güvenlik soruşturması sonucuna göre belirlenecek olup kişilere telefonla bildirilecektir.                         

-   Nüfus Cüzdanı Aslı ve 2 adet fotokopisi

-   Diploma veya Çıkış Belgesi (Aslı veya Onaylı Fotokopisi) ve 2 adet fotokopisi

-  Vesikalık Fotoğraf (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formuna yapıştırılanlar hariç 4  adet)

-   İkametgah Belgesi

-   Adli Sicil Kaydı

-   Erkek Adaylar için, askerlik terhis belgesi ya da tecil belgesinin aslı

 Duyurularınızın yayımlanması için lütfen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile iletişime geçiniz. İletişim için
E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr