Üniversitemiz Öğrencilerinin Tedavi, Sağlık ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri ile ilgili Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 1 Ocak 2013 - Salı

 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun tüm hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde hayata geçirilmiş olması nedeniyle ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm insanlar aynı kanunun 60. maddesinde belirtilen koşullarda Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır.

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun geçici 12. maddesinde yer alan; “Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Devir süreci 01.01.2012 tarihine kadar tamamlanır” hükmü uyarınca belirtilen tarih itibari ile Üniversitemiz öğrencilerinin tedavi giderleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanamayacaktır. İlgili sağlık giderleri ekte yer alan ayrıntılı rehberde görüleceği üzere öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortalılıkları çeşidine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.

Üniversitemiz öğrencilerinin Genel Sağlık Sigortalılıkları ile ilgili ayrıntılı açıklamaların bulunduğu ek rehberin dikkate alınarak, tüm öğrencilerimize duyurulması ve öğrencilerin almış oldukları sağlık karnelerini Başkanlığımıza iade etmeleri hususunda;

           Gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Hasan GÖNEN

                                                                                                                                                               Rektör


Ekli Dosyalar :

Duyurularınızın yayımlanması için lütfen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile iletişime geçiniz. İletişim için
E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr

  • ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR
  • Tel: 0(222)239 37 50 - Fax: 0(222)229 14 18
  • Web: http://www.ogu.edu.tr
  • E-mail: ogrisl@ogu.edu.tr
  • ESOGÜ KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresleri
  • eskosmangaziuni@hs03.kep.tr
  • esoguhastane@hs03.kep.tr (Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)
  • esogudishastane@hs03.kep.tr (Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi)