Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz Mediko-Sosyal Merkezi; Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri ile Gençlik Danışma Birimi, öğrenci ve personelimize sağlık hizmetleri sağlamaktadır. Mediko-Sosyal Merkezi bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık Birimine başvuruda bulunan her öğrenciye özel sorunlarının ve uyum problemlerinin çözümünde yardımcı olunmaktadır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri:

Üniversite öğrenimine başlamak; yeni bir şehir, yeni bir okul, yeni bir çevre çoğu kez beraberinde bazı güçlükler getirmektedir. Bu güçlükleri çözmede öğrencilere yardım etmek üzere Mediko-Sosyal Merkezi içinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Birimi bulunmaktadır. Öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal sorunların; eğitim veya meslek, iş seçimi gibi konulara ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar ve bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetlerini yürütür:

 • Yeni gelen öğrencilere, üniversite, kuralları ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak,
 • Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
 • Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak,
 • Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler vermek ve onları çevredeki iş imkanlarından haberdar etmek. Özel kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak, mezunlara iş bulmaya yardımcı olmak ve işe yerleştirilen mezunları imkanları ölçüsünde izlemek,
 • Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak,
 • Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce ön görüşme yapılmasını ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek.

Öğrencilere Verilen Diğer Danışmanlık Hizmetleri:

 • Stresle başa çıkma
 • Etkili ders çalışma
 • Uyum güçlükleriyle başa çıkma
 • İletişim becerilerinin kazandırılması
 • Sınav kaygısıyla başa çıkma
 • Kendini gerçekleştirme
 • Kişiler arası ilişkilerdeki güçlüklerle başa çıkma

 

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

30 Mayıs 2023

Yakıt Pilleri | Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak