Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz Mediko-Sosyal Merkezi; Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri ile Gençlik Danışma Birimi, öğrenci ve personelimize sağlık hizmetleri sağlamaktadır. Mediko-Sosyal Merkezi bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık Birimine başvuruda bulunan her öğrenciye özel sorunlarının ve uyum problemlerinin çözümünde yardımcı olunmaktadır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri:

Üniversite öğrenimine başlamak; yeni bir şehir, yeni bir okul, yeni bir çevre çoğu kez beraberinde bazı güçlükler getirmektedir. Bu güçlükleri çözmede öğrencilere yardım etmek üzere Mediko-Sosyal Merkezi içinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Birimi bulunmaktadır. Öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal sorunların; eğitim veya meslek, iş seçimi gibi konulara ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar ve bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetlerini yürütür:

 • Yeni gelen öğrencilere, üniversite, kuralları ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak,
 • Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
 • Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak,
 • Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler vermek ve onları çevredeki iş imkanlarından haberdar etmek. Özel kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak, mezunlara iş bulmaya yardımcı olmak ve işe yerleştirilen mezunları imkanları ölçüsünde izlemek,
 • Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak,
 • Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce ön görüşme yapılmasını ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek.

 

            Öğrencilere Verilen Diğer Danışmanlık Hizmetleri:

 • Stresle başa çıkma.
 • Etkili ders çalışma.
 • Uyum güçlükleriyle başa çıkma.
 • İletişim becerilerinin kazandırılması.
 • Sınav kaygısıyla başa çıkma.
 • Kendini gerçekleştirme.
 • Kişiler arası ilişkilerdeki güçlüklerle başa çıkma.

 

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

14 Eylül 2021

Yunus Emre'nin Edebi Şahsiyeti | Dr. Öğr. Ü. Tuba Onat Çakıroğlu 

 • Meşelik Kampüsü
 • Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No: 4
 • 26040, Odunpazarı - ESKİŞEHİR
 • Tel: 0(222)239 37 50 - Fax: 0(222)229 14 18
 • Web: http://www.ogu.edu.tr
 • E-mail: ogrisl@ogu.edu.tr
 • ESOGÜ KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresleri
 • eskosmangaziuni@hs03.kep.tr
 • esoguhastane@hs03.kep.tr (Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)
 • esogudishastane@hs03.kep.tr (Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi)